Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454

Aan het einde van het schooljaar vertrekken Esther Verheijen (ouder) en Jikke Slijkhuis (leerkracht) uit de Medezeggenschapsraad van Het Volle Leven. Esther en Jikke hebben zich met veel enthousiasme ingezet voor de MR en we danken ze hartelijk voor hun inzet, betrokkenheid en enthousiasme van de afgelopen jaren. 

Door het vertrek van twee MR-leden ontstaan er in ieder geval twee vacatures: één voor een leerkracht en één voor een ouder. Voor nog drie andere leden loopt hen termijn dit jaar af, zij hebben aangegeven graag door te willen gaan met de MR en stellen zich verkiesbaar. Als u de komende drie jaar daadwerkelijk iets wil betekenen voor Het Volle Leven, dan heeft u nu de kans om daar iets mee te doen. Klik op de poster voor de video van onze leerlingenraad:Kom onze MR versterken

Wilt u pro-actief meedenken en meewerken met de directie om de kwaliteit van Het Volle Leven verder te optimaliseren? Wilt u een goed klimaat creëren voor onze kinderen én onze personeelsleden? Kom dan onze MR versterken.

Wat we van u vragen

Een actieve voorbereiding en houding in de acht vergaderingen die we per schooljaar hebben. De vergaderingen vinden meestal plaats op een maandag. Daarnaast vragen we u mee te denken en te helpen bij de jaarlijkse ouderavond in het voorjaar.

Bent u enthousiast?

Fijn! We ontvangen graag uw korte motivatie van 2 tot 3 zinnen uiterlijk 15 juni per e-mail. Vergeet niet uw naam plus de naam van uw kind(eren) en groep(en) te vermelden. Ons mailadres is mr@hetvolleleven.nl

De procedure

Het kan voorkomen dat meerdere mensen zich aanmelden. Dan vindt een verkiezing plaats. De MR stelt een lijst vast van mensen die verkiesbaar zijn. Alle ouders mogen meestemmen voor de oudergeleding. Alle leerkrachten mogen meestemmen voor de personeelsgeleding. De directie telt de stemmen en maakt de uitslag bekend.

Het streven is de nieuwe leden uit te nodigen bij de laatste vergadering van dit schooljaar op maandag 29 juni. Zo kunnen we alvast kennismaken en starten we het nieuwe schooljaar direct in de nieuwe bezetting.

En met heel veel dank aan de leerlingenraad voor de prachtige video en posters!

powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van