Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454

Stichting Vrienden van Het Volle Leven

De doelstelling van de stichting is de financiering van activiteiten en voor voorzieningen ten behoeve van de openbare basisschool Het Volle Leven. De belangrijkste inkomstenbronnen van de stichting zijn donaties, sponsorbijdragen en subsidies.

De vriendenstichting heeft de zogenaamde ANBI-status, wat betekent dat het een "goed doel" is. Voor meer informatie over de stichting kun je terecht op www.vriendenvanhvl.nl of mail naar info@vriendenvanhvl.nl.

Op 30 oktober jl. hebben we aan de Rijslag het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. De prachtige ligging in het groen biedt veel ruimte voor de kinderen om te spelen en te leren. Het is een veel groter schoolplein dan gebruikelijk is bij scholen in het basisonderwijs. Dit biedt dan ook enorme kansen, maar was daarmee ook lastig te financieren en te onderhouden vanuit de huidige beschikbare middelen. 

De vriendenstichting is in 2016 opgericht met als eerste project de financiering van dit moois. Het nieuwe schoolplein is als volgt gefinancierd: Stichting De Haagsche Scholen € 75.000, obs Het Volle Leven € 75.000 en de vriendenstichting € 103.000. Het nieuwe schoolplein is tegelijkertijd met het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen.

Klik [hier] om het verslag van de realisatie van het schoolplein te downloaden.

powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van