Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454

Vergaderingen
De MR vergadert zeven à 8 keer per jaar. In het huidige schooljaar gaat het om de volgende data:

maandag 7 september 2020
maandag 12 oktober 2020
maandag 30 november 2020
maandag 25 januari 2021
maandag 22 maart 2021
maandag 19 april 2021
maandag 7 juni 2021
dinsdag 1 juli 2021 (ovb)

We zullen vlak voor een vergadering de agenda publiceren. Indien u geinteresseerd bent een vergadering bij te wonen dan kunt u zich aanmelden via mr@hetvolleleven.nl. Sommige onderwerpen zijn echter besloten, dat geven we in de agenda aan.

We publiceren na elk schooljaar een jaarverslag waarin alle onderwerpen aan bod komen die de MR het afgelopen jaar besproken heeft.

Schooljaar 2017 - 2018
Jaarverslag 2017-2018

Schooljaar 2016 - 2017
Jaarverslag 2016 - 2017

Schooljaar 2015 - 2016
Jaarverslag 2015 - 2016

Schooljaar 2014 - 2015
Jaarverslag 2014 - 2015

Schooljaar 2013 - 2014
Jaarverslag 2013 - 2014

powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van