Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
2Samen 

Voor- en naschoolse opvang
  
Buitenschoolse opvang 2Samen
Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang (bso) een samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen, een professionele kinderopvangorganisatie met locaties in Den Haag, Naaldwijk en Monster.
Uw kind is van harte welkom bij kindercentrum 2Ontdekkers in onze school. Dit kindercentrum biedt naschoolse opvang en voorschoolse opvang voor de kinderen van basisschool het Volle Leven.
Ook wordt er dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar aangeboden op hetzelfde terrein, evenals peuteropvang. Klik hier voor meer informatie over 2Ontdekkers.
 
U kunt altijd terecht voor een rondleiding bij 2Ontdekkers. Wilt u meer weten over Kinderopvang 2Samen? Bezoek dan www.2samen.nl of neem contact op met onze afdeling Planning & Advies via 070-3385500 of planning@2samen.nl.
 
Uitdagende activiteiten 
2Samen biedt met het programma KICKS een bruisend en uitdagend activiteitenaanbod voor kinderen van de bso en voor scholen. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij voorop. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten bij de bso, op school of in een sporthal, dansschool of buurthuis aangeboden. In vakanties organiseert KICKS sporttoernooien en andere activiteiten voor alle bso-locaties. 
Lees meer over ons uitgebreide activiteitenaanbod. 

 
 
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van