Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
Jij kunt helpen

De ouderraad (OR) organiseert ontzettend veel leuke - buitenschoolse - activiteiten voor de leerlingen van onze school. Deze activiteiten dragen bij aan de sfeer op school en zorgen voor saamhorigheid onder zowel kinderen als ouders. De OR bestaat momenteel uit 8 vrijwillige ouders. En er wordt steeds meer georganiseerd. Dat betekent dat de OR op zoek is naar nieuwe hulpouders.

We onderscheiden drie soorten hulp voor de OR:

 1. OR-lid
  Jij bepaalt mede het OR-beleid en -agenda, je neemt deel aan één of meerdere OR-commissies en je helpt vaak bij activiteiten.
 2. OR-commissie-lid
  Je organiseert samen met anderen (eventueel eenmalig) een activiteit en helpt tijdens de activiteit.
 3. Activiteit-hulpouder
  Je helpt alleen tijdens de activiteit. Hiervoor kun je je altijd opgeven of reageren op een hulpouderverzoekmailtje.

De OR organiseert haar activiteiten vanuit OR-commissies die bestaan uit één of twee OR-leden, één of twee leerkrachten en aangevuld met enthousiaste ouders, die geen OR-lid zijn. Vooral naar die enthousiaste ouders is de OR op zoek. Wil je meer betekenen dan alleen op de dag van de activiteit zelf, neem dan - eenmalig - deel aan een OR-commissie. Heb je leuke ideeën? Doe mee met het uitwerken van het plan tot en met de inkoop en natuurlijk de activiteit zelf.

Er zijn commissies voor:

 • Lampionnenoptocht/halloween
 • Sinterklaas
 • Kerstdiner
 • 1km kleuterrun
 • Paasontbijt
 • Disco
 • Ouderfeest (PleinFeestje)
 • Avond4daagse
 • Zomerfeest

Meld uw interesse bij or@hetvolleleven.nl.

powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van