Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
Jij kunt helpen

De ouderraad (OR) organiseert ontzettend veel leuke - buitenschoolse - activiteiten voor de leerlingen van onze school. Deze activiteiten dragen bij aan de sfeer op school en zorgen voor saamhorigheid onder zowel kinderen als ouders. De OR bestaat momenteel uit 11 vrijwillige ouders. En er wordt steeds meer georganiseerd. Dat betekent dat de OR op zoek is naar nieuwe hulpouders.

We onderscheiden drie soorten hulp voor de OR:

 1. OR-lid
  Jij bepaalt mede het OR-beleid en -agenda, je neemt deel aan één of meerdere OR-commissies en je helpt vaak bij activiteiten.
 2. OR-commissie-lid
  Je organiseert samen met anderen (eventueel eenmalig) een activiteit en helpt tijdens de activiteit.
 3. Activiteit-hulpouder
  Je helpt alleen tijdens de activiteit. Hiervoor kun je je altijd opgeven of reageren op een hulpouderverzoekmailtje.

De OR organiseert haar activiteiten vanuit OR-commissies die bestaan uit één of twee OR-leden, één of twee leerkrachten en aangevuld met enthousiaste ouders, die geen OR-lid zijn. Vooral naar die enthousiaste ouders is de OR op zoek. Wil je meer betekenen dan alleen op de dag van de activiteit zelf, neem dan - eenmalig - deel aan een OR-commissie. Heb je leuke ideeën? Doe mee met het uitwerken van het plan tot en met de inkoop en natuurlijk de activiteit zelf.

Er zijn commissies voor:

 • Vredesloop
 • Lampionnenoptocht/halloween
 • Sinterklaas
 • Kerstdiner
 • 1km Westbroekparkrun (ipv CPC)
 • Strandschoonmaak
 • Paasontbijt
 • Disco
 • Ouderfeest
 • Avond4daagse
 • Zomerfeest

Meld uw interesse bij or@hetvolleleven.nl.

powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van