Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
Ouderbijdrage

Op onze school worden buiten de reguliere schooltijden door actieve ouders en leerkrachten tal
van sfeerverhogende activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld: sinterklaas (versiering, intocht), kerst (versiering, diner), paasontbijt, disco, avond4daagse en zomerfeest.

Veel van deze activiteiten kosten geld, en de kosten daarvan kunnen en mogen vaak niet uit de
reguliere schoolgelden worden betaald. Daarom vragen wij je om een jaarlijkse ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage wordt besteed aan de schoolreis, de activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd en aan schoolplein-onderhoud. Al deze activiteiten zijn afhankelijk van de ouderbijdrage.

Hoogte van ouderbijdrage
De ouderbijdrage van onze school is dit jaar vastgesteld op € 70,00 per kind per jaar.

Ben je houder van een Ooievaarspas én laat je de Ooievaarspas scannen op de administratie
dan wordt het grootste deel van je ouderbijdrage rechtstreeks door de
gemeente Den Haag aan de school betaald en hoef jij alleen de resterende € 12,50 te betalen.
Maar let op: dit geldt alleen als jij je Ooievaarspas laat scannen bij de administratie van onze school.

Vrijwillig
Volgens de wet kan niemand verplicht worden om de ouderbijdrage te betalen. Wél kan de
school besluiten deelname aan bepaalde activiteiten, zoals kerstdiner of schoolreis, alleen toe te
staan als de ouderbijdrage voor het betreffende kind is voldaan. Als de ouderraad te weinig
inkomsten heeft kunnen er minder leuke dingen op school worden georganiseerd voor de
leerlingen en daar zijn zij de dupe van. Wij hopen daarom van harte dat je de ouderbijdrage
voor je kind wilt betalen.

Betalen
IBAN: NL83INGB0001737445
Ten name van: Oudercommissie O.B.S. Het Volle Leven
Eerste herinnering wordt verstuurd na: 1 oktober 2019
Vermeld bij je betaling: [naam van je kind en groep]
Veelgestelde vragen

Waarom is de ouderbijdrage 70 euro?
Antwoord:
Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. En tegelijkertijd proberen we altijd alle activiteiten zo goedkoop mogelijk te organiseren. Momenteel is 30 euro bestemd voor het schoolreisje, 30 euro voor de OR-activiteiten en 10 euro voor een bijdrage aan het schoolplein‐onderhoud.

Hoeveel ouderbijdrage wordt er jaarlijks geïnd?
Antwoord:
De ouderbijdrage is vrijwillig. Gelukkig betaalt een groot deel (normaliter 95%) van jullie de ouderbijdrage wel. De ouderbijdrage is 70 euro per kind, ooievaarspashouders betalen slechts 12,50 euro, waarbij de gemeente ook bijdraagt mits de ooievaarspashouder de ooievaarspas bij de schooladministratie laat scannen. Dit betekent ± 95% x ± 600 leerlingen x 70 euro is ± 40.000 euro. Bijna de helft van dit bedrag wordt besteed aan het schoolreisje. Daarnaast hebben we nog inkomsten uit de verkoop van Jantje Beton‐loten (ieder jaar ongeveer 1.000 euro) en de verkoop van drankjes tijdens feestjes. En er zijn individuele ouders die in natura een bijdrage leveren aan OR‐activiteiten. Let wel: de Ouderraad staat financieel los van de school en los van de overblijfgelden. Wij innen de ouderbijdrage en geven die ook volledig weer uit aan jullie kinderen. Wij zijn geen bedrijf met een winstoogmerk. We worden er zelf niet rijker van. Alle inkomsten komen ten goede aan jullie kinderen.

Wat betalen jullie met het door ons betaalde geld?
Antwoord:
Vooropgesteld: wij proberen alle activiteiten voor zo min mogelijk geld te organiseren voor jullie kinderen. Je leest in de media weleens dat betaalde ouderbijdrage aan oneigenlijke doelen wordt uitgegeven. Dat is bij ons op school niet zo. De ouderbijdrage wordt uitgegeven zoals het bedoeld is: aan buitenschoolse activiteiten voor jullie kinderen en veilige speelplekken op het schoolplein. Er worden geen tekorten in andere potjes mee aangevuld. Wij stellen aan het begin van het schooljaar altijd een begroting op, aangevuld met een verantwoording over het voorgaande schooljaar. Deze begroting en verantwoording is openbaar en mag je altijd komen bekijken (zie ook www. hetvolleleven.nl). Vragen hierover zijn zeer welkom. De meeste uitgaven zijn aan de activiteiten zelf, maar soms hebben we eenmalige uitgaven om terugkerende huurkosten te minimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van de tenten waaronder jullie staan tijdens het kerstdiner. De inkomsten van de Jantje Beton loterij zijn bedoeld voor activiteiten en speeltoestellen op het schoolplein.

Kunnen jullie niet ergens anders inkomsten vandaan halen?
Antwoord:
Ja, dat kan. Er zijn een aantal ouders onder jullie die ons in natura helpen of onderdelen van activiteiten
sponsoren. Wij zijn naar meer ouders op zoek die ons - in natura - kunnen helpen. Des te meer ouders
helpen des te meer we kunnen organiseren. Financiële sponsoring kan mits voldaan wordt aan het
Convenant Sponsoring in het onderwijs.
Download hier het convenant van de site van de Rijksoverheid

Kan ik meebeslissen over het geld?
Antwoord:
Ja, dat kan ook. Wil je meedenken of - liever nog - meedoen met de Ouderraad, neem dan vooral contact
met ons op via or@hetvolleleven.nl


Hoe gaat de ouderraad om met onze persoonsgegevens?
Antwoord:
We waarderen jouw privacy en de privacy van je kind(eren) enorm en vinden het belangrijk dat je begrijpt hoe de ouderraad omgaat met jullie persoonsgegevens. We verwerken jullie persoonsgegevens alleen voor het vragen van ouderbijdrage én bij de organisatie van ouderraad‐activiteiten. Lopende het actieve schooljaar (1) ontvangt de ouderraad periodiek een actuele leerlingenlijst uit de schooladministratie; hierin zijn per leerling opgenomen alleen voor‐, achternaam, groep en of er sprake is van enerzijds een afwijkende privacy‐wens m.b.t. publicatie van foto's en/of anderzijds een geldige ooievaarspas; (2) wordt van je eventuele ouderbijdrage alleen vastgelegd wanneer en hoeveel er is betaald voor welke leerling en/of de details van een eventuele betalingsregeling; (3) wordt e‐mailverkeer bewaard voor zover relevant en (4) worden foto's gemaakt en met inachtneming van jouw privacy‐wensen, die je kunt doorgeven bij de schooladministratie, opgenomen in het beveiligde gedeelte van de website. Behoudens de foto's
worden je persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van onze verwerking: ouderbijdrage vragen en ouderraad‐activiteiten organiseren. Daarom worden bij iedere schooljaar‐wisseling (in de zomervakantie) jullie persoonsgegevens, zoals bekend bij de ouderraad, vernietigd. We gebruiken of bewaren dus niet de naam van ouder(s), hoe vaak je hulpouder bent, voedselbeperkingen, bankgegevens, ouderbijdragehistorie, etc. Foto's worden wel langer bewaard. Wij geven of verkopen jullie persoonsgegevens nooit aan een andere partij.
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van