Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454
E-mailadressen
Hieronder treft u een overzicht van alle e-mailadressen aan

School
info@hetvolleleven.nl

Administratie
administratie@hetvolleleven.nl

Tussenschoolse opvang
overblijf@hetvolleleven.nl


Ouderraad

or@hetvolleleven.nl

Medezeggenschapsraad
mr@hetvolleleven.nl

De Haagse Scholen
info@dehaagsescholen.nl

Schoolmaatschappelijk werk
e.sprenger@smw-basisschool.nl

 
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van