Rijslag 21
2587 BB Den Haag
070-3558454

Overblijven tussen de middag (schooljaar 2020-2021)

Wij bieden de mogelijkheid om uw kind op school te laten overblijven. De kinderen nemen brood van thuis mee. U kunt uw kind drinken meegeven voor bij de boterham (koolzuurhoudende dranken, chips, snoepgoed zijn niet toegestaan).

1.     Algemeen
                                                                                                   
Groepen 1 en 2:
Groepen 1 en 2 hebben pauze van 12:15-13:15 uur. De leerlingen eten en drinken eerst in de klas met de leerkracht (12:15-12:45 uur) en gaan daarna naar buiten (12:45-13:15 uur).
Overblijf- en pedagogisch medewerkers van 2Samen houden toezicht op het schoolplein.
Leerlingen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 13:00 uur weer welkom op het schoolplein.
 
Groepen 3 t/m 5:
Groepen 3 t/m 5 hebben pauze van 11:45-12:45 uur. De leerlingen eten en drinken eerst in de klas met de leerkracht (11:45-12:15 uur) en gaan daarna naar buiten (12:15-12:45 uur).
Overblijf- en pedagogisch medewerkers van 2Samen houden toezicht op het schoolplein.
Leerlingen die tussen de middag naar huis gaan, zijn vanaf 12:30 uur weer welkom op het schoolplein.

Groepen 6 t/m 8:
Groepen 6 t/m 8 hebben pauze van 11:45-12:45 uur. De leerlingen gaan eerst buiten (11:45-12:15 uur) en gaan eten en drinken daarna in de klas met de leerkracht (12:15-12:45 uur).
Overblijf- en pedagogisch medewerkers van 2Samen houden toezicht op het schoolplein.

Overblijfformulier
Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u per mail een digitaal overblijfformulier waarmee u kunt aangeven of uw kind wel of niet overblijft. Op basis van de ingevulde informatie ontvangt u een factuur met de hoogte van het verschuldigde overblijfbedrag voor het schooljaar, het te gebruiken rekeningnummer en de betalingstermijnen. Heeft u geen formulier ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar overblijf@hetvolleleven.nl

Wijzigingen
Heeft u wijzigingen in de loop van dit schooljaar die van invloed zijn op het overblijven? Denk hierbij bijv. aan of uw kind meer of minder dagen gaat overblijven? Geef het dan z.s.m. door via overblijf@hetvolleleven.nl.

2.     Overblijfteam
Een team van vaste overblijfouders en pedagogisch medewerkers van 2Samen verzorgt het overblijven tussen de middag. Het team wordt aangestuurd door 2Ontdekkers. Zij zetten zich in om het overblijven voor uw kind zo prettig mogelijk te laten verlopen. De school blijft echter eindverantwoordelijk voor de overblijf en alle regels en richtlijnen zijn dan ook in goed overleg met de schooldirectie opgesteld.

Vaste of reserve overblijfouder worden?
Heeft u interesse om vaste of reserve overblijfouder te worden? Het is een leuke manier om de kinderen in de klas van uw kind (maar ook uit de andere klassen) te leren kennen en er staat een leuke financiële vergoeding tegenover. Neem voor meer informatie contact op via overblijf@hetvolleleven.nl.
 
3.    Wat kost het overblijven?
In onderstaand overzicht kunt u zien wat het overblijven kost per kind per jaar. Voor kinderen die later in het schooljaar starten of meer dagen over gaan blijven, worden de kosten naar rato berekend. U kunt de overblijfbijdrage ineens of in twee termijnen betalen. Contante betaling is in principe niet mogelijk. Het verzoek is om de bijdrage pas over te maken NADAT u een factuur heeft ontvangen met de hoogte van de verschuldigde overblijfbijdrage.
 
Kosten groep 1 t/m 8
 
Betaling ineens (gehele schooljaar voor 1 november 2020):

  4 dagen p/wk 3 dagen p/wk 2 dagen p/wk 1 dag p/wk
1e kind €  170 €  128 €   85 €   43
2e kind €  145 €  109 €   73 €   36
3e / 4e kind €  120 €    90 €   60 €   30
 
Betaling in 2 termijnen (1e termijn voor 1 november 2020 2e termijn voor 1 maart 2021): 
 
  4 dagen p/wk 3 dagen p/wk 2 dagen p/wk 1 dag p/wk
1e kind €   85 €   64 €   43 €   21
2e kind €   73 €   55 €   37 €   18
3e / 4e kind €   60 €   45 €   30 €   15
   
Incidenteel overblijven
Mocht uw kind incidenteel overblijven (hiermee worden de kinderen bedoeld die normaliter tijdens de middagpauze naar huis gaan), dan kunt u een strippenkaart kopen. De strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij de administratie.
 
Strippenkaart voor 5x overblijven:      €   7,50
Strippenkaart voor 10x overblijven:    € 15,00

Wordt incidenteel overblijven structureel? Geef deze wijziging dan door via een mail aan overblijf@hetvolleleven.nl.
 
4.     Contactgegevens
 
Facturen, strippenkaarten en betalingen
Saskia Broersma (administratie) - tel: 070 - 355 84 54
e-mail: overblijf@hetvolleleven.nl
powered by BasisOnline | Onze school maakt deel uit van